Pravilnik o obdelovanju osebnih podatkov


podjetja

eyerim s.r.o.
s sedežem Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovaška
ID podjetja: 47 970 006
ID št. za DDV: 2024164153
VAT ID za DDV: SK2024164153

podjetje je registrirano pri regionalnem sodišču Košice I, Oddelek Sro, vloga 36601/V.

V tem poglavju vas želimo obvestiti, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki in analiziramo določene vidike vedenja obiskovalcev našega spletnega mesta, pa tudi o vaših pravicah v povezavi s tem.

Varstvo osebnih podatkov in vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno, zato bomo vaše osebne podatke obdelovali previdno in jih skladno z ustreznim zakonom tudi zaščitili.

Prosimo, da te informacije pazljivo preberete. V primerih, ko zbiramo vaše osebne podatke, vas bomo napotili na ta pravilnik in vas spodbudili, da ga preberete. Pravilnik smo poskušali napisati čim bolj jasno. Če vam kar koli ni jasno, se obrnite na nas z vprašanji. Z veseljem vam bomo razložili posamezne koncepte ali dele besedila.

Ta pravilnik začne veljati 24. maja 2018.

Kontaktne informacije podjetja eyerim:
Naslov: Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Slovaška
Telefon: +420 723 388 655
E-pošta: [email protected], ali kliknite Kontakt v glavi strani
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9:00 do 17:00

Osebni podatki se obdelujejo skladno z uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb z vidika obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, ki razveljavlja direktivo 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba).

1. Terminologija

Oseba, na katero se podatki nanašajo: Fizična oseba (stranka ali samozaposleni), na katero se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju »vi« ali »stranka«);

Osebni podatki: Vsi podatki o identificirani stranki ali stranki, ki jo je mogoče identificirati. Stranka, ki jo je mogoče identificirati, je fizična oseba, ki jo je mogoče posredno ali neposredno identificirati, še zlasti s povezavo z določenim identifikatorjem, kot je ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, omrežni identifikator ali eden ali več specifičnih fizičnih, fizioloških, genetskih, psiholoških, kulturnih ali socialnih elementov identitete posameznika (v nadaljevanju »podatki« ali »informacije«);

Kontrolor: Entiteta, ki določa namen in načine obdelave osebnih podatkov, izvaja obdelavo in je odgovoren za to obdelavo. Kontrolor osebnih podatkov, ki se obdelujejo v povezavi z delovanjem spletnega mesta eyerim je eyerim website is eyerim s.r.o., ID podjetja: 47 970 006 (v nadaljevanju »mi« ali »eyerim«);

Obdelovalec: Entiteta, ki obdeluje osebne podatke kontrolorja, po zakonu ali po pooblastilu kontrolorja, na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju »poslovni partner« ali »partner«);

Spletno mesto: Spletno mesto na voljo na naslovu www.eyerim.com, www.eyerim.co.uk, www.eyerim.nl, www.eyerim.se, www.eyerim.dk, www.eyerim.fi, www.eyerim.ee, www.eyerim.es, www.eyerim.pt, www.eyerim.pl, www.eyerim.hu, www.eyerim.ro, www.eyerim.bg, www.eyerim.com, www.eyerim.si, www.eyerim.hr ali www.eyerim.gr.

Namen obdelave osebnih podatkov: Razlog, zakaj se obdelujejo osebni podatki. Med temi razlogi so na primer izvajanje pogodbe, upravljanje uporabniških računov, obdelava predlogov in pritožb, pošiljanje komercialnih komunikacij (biltenov) in prikazovanje oglasov na podlagi interesov stranke;

Piškotki: Majhne besedilne datoteke, ki jih shrani spletni ali mobilni brskalnik. Večina piškotkov vsebuje enkraten identifikator, t.i. ID piškotka. To je niz znakov, ki ga spletna mesta in strežniki dodelijo brskalniku, ki je shranil piškotek. To spletnim mestom in strežnikom omogoča razlikovanje in identifikacijo posameznih brskalnikov. Piškotki se uporabljajo za izboljšanje delovanja spletnih mest, oceno prometa in boljše usmerjeno trženje. Če brskate po našem spletnem mestu, predpostavljamo, da se strinjate z uporabo teh datotek.

2. Kateri osebni podatki se obdelujejo?

Podjetje eyerim in pogodbeni obdelovalci ob upoštevanju ustreznih pravic in namena obdelave obdelujejo naslednje osebne podatke oziroma kategorije osebnih podatkov:

 1. identifikacijski podatki in naslov: npr. ime, priimek, naslov, naslov za račun, naslov sedeža, ID št. podjetja, ID za DDV;

 2. elektronske kontaktne informacije: npr. telefonska številka ali e-poštni naslov;

 3. drugi elektronski podatki: naslov IP, piškotki, identifikatorji družabnih omrežji, lokacijski podatki naprave, ki jo uporablja stranka, itd.;

 4. vsi drugi osebni podatki, povezani s pogodbenim razmerjem: številka bančnega računa, podatki o uporabi naših storitev;

 5. drugi osebni podatki: navadno so to podatki, ki jih stranka poda na naročilnici ali v drugih dokumentih in med komunikacijo z nami, vključno s kasnejšo komunikacijo.

3. Kakšen je izvor osebnih podatkov?

Obdelujemo podatke, ki jih sami predložite npr. pri naročilu naših storitev, registracijski uporabniškega računa, komunikaciji z nami ali pri naročanju na bilten. Navadno so med njimi:

 1. identifikacijski podatki in naslov;

 2. elektronski kontaktni podatki;

 3. drugi osebni podatki, povezani s pogodbenim razmerjem;

 4. In podatki, ki jih pridobimo samodejno, ko brskate po spletnem mestu. Navadno so med njimi:

 5. piškotki

 6. spletno mesto, s katerega ste prišli na naše spletno mesto;

 7. naslov IP;

 8. datum in ura dostopa;

 9. iskalne poizvedbe;

 10. koda odziva http in https;

 11. prenesene skupine podatkov;

 12. informacije o brskalniku in operacijskem sistemu računalnika.

4. Zakaj se obdelujejo osebni podatki?

Vaše osebne podatke lahko podjetje eyerim obdeluje za naslednje namene:

Izvajanje pogodbenih obveznosti:

• Namen: Po pogodbi z nami ste upravičeni do tega, da vam zagotovimo naročene izdelke. Na drugi strani smo mi upravičeni do tega, da nam plačate dogovorjeno ceno. Da bi lahko izpolnili naš del obveznosti in preverili izpolnjevanje vašega dela, moramo obdelati vaše identifikacijske podatke in naslov, kontaktne podatke in druge osebne podatke, povezane s pogodbenim razmerjem (npr. številko računa itd.).

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za izvajanje pogodbenega razmerja je upravičeno s pogodbenim razmerjem med nami in vami. Zagotavljanje osebnih podatkov je v tem primeru pogodbena zahteva, brez katere ni mogoče skleniti pogodbe.
• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je določeno s trajanjem strankinega pogodbenega razmerja z nami..

Upravljanje računa stranke:

• Namen: Stranke se lahko na našem spletnem mestu registrirajo in upravljajo svoje osebne podatke. V ta namen moramo obdelati vaš e-poštni naslov, lahko pa nam predložite tudi ime, priimek, naslov in telefonsko številko. Ti podatki se nato uporabljajo za poenostavljanje naših storitev in zagotavljanje koristi stranki.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za upravljanje uporabniških računov je upravičena z vašim soglasjem. Predložitev osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljna. Vendar pa se ni mogoče registrirati brez soglasja z obdelavo e-poštnega naslova. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je določeno s trajanjem vašega soglasja. Smatrali bomo, da ste umaknili soglasje, če se v račun 4 leta ne prijavite.

Komunikacije s strankami, ocena zadovoljstva, obdelava predlogov, pritožb in reklamacij:

• Namen: Vaše podatke uporabljamo za upravljanje poizvedb, predlogov in pritožb naši službi za pomoč strankam. Prav tako se bomo morda obrnili na vas za izpolnjevanje vprašalnika o zadovoljstvu. Če se odločite, da z nami komunicirate prek družabnih omrežij, je pomembno, da upoštevate, da obdelavo predloženih podatkov v tem primeru urejajo tudi določbe in pogoji družabnih omrežij, na katere ne moremo vplivati.
Informacije bomo uporabili tudi za to, da vas obvestimo o stanju vašega naročila ali če ne plačate dogovorjene cene. Če ne zaključite naročila, vam bomo morda poslali e-pošto ali SMS z opomnikom, da še niste zaključili naročila, in vam ponudili prednost. Mnenja smo, da je to koristna storitev, saj lahko z njo nadaljujete z izvajanjem naročila in vam ni treba znova iskati izbranega ponudnika potovalnih storitev.
Podatke obdelujemo tudi v primeru, da vaše pravice izhajajo iz pomanjkljivega delovanja in iz izvajanja vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za namen komunikacije s strankami, ocene zadovoljstva, obdelave predlogov, pritožb in reklamacij je upravičena z našim legitimnim interesom komunikacije s strankami. Zagotavljanje osebnih podatkov v tem primeru ni pravna ali pogodbena zahteva. Niste obvezani, da nam za te namene predložite svoje osebne podatke.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je odvisno od trajanja strankinega pogodbenega razmerja z nami in traja 4 leta po prekinitvi.

Pošiljanje komercialnih komunikacij in nudenje naših storitev

• Namen: Strankam in tistim, ki so podali soglasje, redno pošiljamo novice o naših storitvah po e-pošti. Prejemanje teh komercialnih komunikacij lahko kadar koli prekličete tako, da kliknete povezavo za zavrnitev sodelovanja, ki je v vsaki komunikaciji. Nastavitve glede pošiljanja komercialnih komunikacij lahko upravljate tudi v vaših nastavitvah.
Če ste naša stranka (npr. če ste pri nas naročili izdelek), lahko uporabimo vaš e-poštni naslov za pošiljanje komercialnih komunikacij o podobnih izdelkih, razen če izrazite nestrinjanje. V drugih primerih vas bomo zaprosili, da se strinjate s prejemanjem komercialnih komunikacij o naših izdelkih, dogodkih in promocijskih kampanjah. Informacije, ki nam jih posredujete, ter informacije, ki jih drugače pridobimo glede naših izdelkov, na primer kako uporabljate naše spletno mesto, podrobnosti o naročanju ali informacije o vašem sodelovanju pri dogodkih in natečajih, uporabimo za personaliziranje naših komercialnih komunikacij. Če tako zahteva zakon, vas bomo prosili za soglasje za pošiljanje komercialnih komunikacij.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za pošiljanje komercialnih komunikacij in nudenje naših storitev je upravičeno z vašim soglasjem in našim legitimnim interesom do neposrednega trženja. Zagotavljanje osebnih podatkov temelji na vašem soglasju in je v tem primeru prostovoljno, vendar vam brez tega ne moremo pošiljati komercialnih komunikacij. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Zagotavljanje osebnih podatkov v tem primeru ni pravna ali pogodbena zahteva. Niste obvezani, da nam za te namene predložite svoje osebne podatke.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je določeno s trajanjem vašega soglasja. Smatrali bomo, da ste umaknili soglasje ali preklicali legitimen interes, če naših komercialnih komunikacij ne odprete v 3 letih.

Neposredno trženje in ustvarjanje personaliziranih vsebin in oglaševanja:

• Namen: Ustvarjanje personaliziranih vsebin in oglaševanja nam omogoča, da obiskovalcem, ki so že izrazili svoje zanimanje za naše spletno mesto in storitve, prikazujemo naše oglase na partnerskih spletnih mestih. Prizadevamo si, da bi vam pokazali samo oglase, ki vas resnično zanimajo, ne oglasov, ki niso povezani z vami ali vašim zanimanjem. Na podlagi vaše zgodovine naročil, zanimanj in vedenja na spletnem mestu vam lahko na našem spletnem mestu in spletnih mestih ter aplikacijah tretjih oseb (vključno z družabnimi omrežji) prikažemo personalizirano vsebino in ponudbe. To je še zlasti izvedljivo s piškotki. Za upravljanje nastavitev piškotkov preberite poglavje Piškotki.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in ustvarjanja personalizirane vsebine in oglaševanja je upravičena z vašim soglasjem in našim legitimnim interesom do neposrednega trženja. Zagotavljanje osebnih podatkov temelji na vašem soglasju in je v tem primeru prostovoljno, vendar vam brez tega ne moremo prikazovati personalizirane vsebine in oglasov. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Zagotavljanje osebnih podatkov v tem primeru ni pravna ali pogodbena zahteva. Niste obvezani, da nam za te namene predložite svoje osebne podatke. Vendar pa se nekateri podatki samodejno obdelujejo za ta namen, ko brskate po našem spletnem mestu.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja podatkov je določeno s trajanjem vašega soglasja. Obdobje hranjenja podatkov je lahko odvisno glede na vrsto piškotka. Nekateri piškotki so omejeni na trajanje seje (t.i. relacijski ali sejni piškotki). Obdelajo se med delovanjem brskalnika in se samodejno odstranijo, ko zaprete brskalnik. Drugi piškotki so trajni (trajni piškotki). Ti piškotki do določenega datuma ostanejo v brskalniku tudi ko ga zaprete, razen če jih uporabnik izbriše ročno. S temi piškotki je mogoče računalnik identificirati, ko znova zaženete spletni brskalnik in začnete brskati po spletu. O obdobju hranjenja piškotkov si lahko več preberete v poglavju Piškotki.

Izboljševanje kakovosti storitev, analize prometa spletnega mesta in analize vašega vedenja na spletnih mestih:

• Namen: Podjetje eyerim si prizadeva izboljšati kakovost storitev in vaše izkušnje. Razvijanje novih izdelkov in storitev in izboljšave obstoječih se izvajajo z ugotavljanjem potreb in želja uporabnikov s telefonskimi klici, vprašalniki, spletnimi analizami, analizami zanimanja glede določenih izdelkov ali storitev in besedil itd.
Poleg tega glede brskanja po našem spletnem mestu obdelujemo tudi informacije o prometu, priklicih strani, številu prikazanih strani, napravi, s katere si katero obiščete spletno mesto, in čas, ki ga preživite na spletnem mestu. Ti podatki nam pomagajo določiti manj dostopne ali manj razumljive dele našega spletnega mesta. Te podatke zbiramo, da bi zagotavljali kakovostno vsebino, ki je uporabnikom prijazna, in za razvoj storitev, ki vas jasno zanimajo. Na podlagi podatkov redno izboljšujemo spletno mesto.

V povezavi z našimi partnerji, ki nam zagotavljajo analitične storitve, zbiramo podatke o vsakem obisku našega spletnega mesta, da bi nam pomagali razumeti, kako uporabljate naše spletno mesto in za pridobivanje skupnih statistik. Med njimi so naslov IP, lokacija naprave, tip brskalnika, jezik brskalnika, ura in datum zahtevka, trajanje obiska, prikazane strani in elementi, ki jih kliknete (npr. povezave). Pri zbiranju in analiziranju teh podatkov lahko uporabljamo piškotke, oznake v slikovnih pikah, spletnih svetilnikih, prozornih datotekah GIF in podobnih orodjih na naših spletnih mestih ali v e-poštnih sporočilih. Ti podatki nam pomagajo zagotoviti boljšo in bolj relevantno vsebino za spletno mesto, slediti delovanju oglasov, zaznavati in odpravljati morebitne težave in izboljševati prijaznost našega spletnega mesta. Prav tako lahko naročimo zunanjim ponudnikom storitev, da zagotavljajo spletno oglaševanje v našem imenu.Ti ponudniki lahko uporabljajo oznake v slikovnih pikah in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vaših obiskih spletnega mesta, nato pa te informacije uporabijo za usmerjeno oglaševanje.
Če ne želite zbiranja podatkov s temi tehnologijami, lahko uporabite preprost postopek: večina brskalnikov omogoča, da samodejno zavrnete tovrstne tehnologije, ali izbirate, če jih želite sprejeti ali zavrniti. Za upravljanje nastavitev piškotkov preberite poglavje Piškotki.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za namen izboljšanja kakovosti ponujenih storitev, analize prometa spletnega mesta in analize vašega vedenja na spletnem mestu je upravičena z vašim soglasjem in našim legitimnim interesom do neposrednega trženja. Zagotavljanje osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja je v tem primeru izbirno, vendar brez tega ni mogoče izboljšati kakovosti storitev, analizirati prometa našega spletnega mesta in vašega vedenja na spletnem mestu. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Zagotavljanje osebnih podatkov v tem primeru ni pravna ali pogodbena zahteva. Niste obvezani, da nam za te namene predložite svoje osebne podatke. Vendar pa se nekateri podatki samodejno obdelujejo za ta namen, ko brskate po našem spletnem mestu.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je določeno s trajanjem vašega soglasja. Obdobje hranjenja podatkov je lahko odvisno glede na vrsto piškotka. Nekateri piškotki so omejeni na trajanje seje (t.i. relacijski ali sejni piškotki). Obdelajo se med delovanjem brskalnika in se samodejno odstranijo, ko zaprete brskalnik. Drugi piškotki so trajni (trajni piškotki). Ti piškotki do določenega datuma ostanejo v brskalniku tudi ko ga zaprete, razen če jih uporabnik izbriše ročno. S temi piškotki je mogoče računalnik identificirati, ko znova zaženete spletni brskalnik in začnete brskati po spletu. O obdobju hranjenja piškotkov si lahko več preberete v poglavju Piškotki.

Izvajanje nagradnih natečajev in dostava nagrad:

• Namen: Če imamo natečaje za stranke lahko občasno tudi obdelujemo osebne podatke glede na parametre natečaja. Navadno so med njimi vaš e-poštni naslov, ime in priimek.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za izvajanje nagradnih natečajev in dostavo nagrad je upravičena z vašim soglasjem. Zagotavljanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno, vendar brez tega ne morete sodelovati v nagradnih natečajih. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

• Čas hrambe: Obdobje hranjenja je določeno s trajanjem nagradnega natečaja.

Zaščita vaših pravic, lastnine ali varnosti, ali pravic, lastnine ali varnosti drugih.

• Namen: Informacije o uporabi našega spletnega mesta ali podatke o vaših naročilih lahko uporabljamo za preprečevanje in zaznavanje prevar, zlorabe, ilegalne rabe in kršitev naših pogojev in določb poslovanja, ter za skladnost s sodno odločbo ali nalogi represivnih organov, državne uprave, ali pogojev, ki jih vzpostavljajo ustrezni zakonski predpisi.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za zaščito naših pravic, lastnine ali varnosti, ali pravic, lastnine in varnosti drugih je upravičena z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, ali z našim legitimnim interesom za zaščito naših pravic, lastnine ali varnosti, ali pravic, lastnine ali varnosti drugih. Zagotavljanje osebnih podatkov v tem primeru ni pravna ali pogodbena zahteva. Niste obvezani, da nam za te namene predložite svoje osebne podatke. Vendar pa se nekateri podatki samodejno obdelujejo za ta namen, ko brskate po našem spletnem mestu.

• Čas hrambe: Podatki se shranjujejo 4 leta po prekinitvi pogodbenega razmerja, ali 4 leta po njihovem prejemu.

Računovodski in davčni nameni:

• Namen: Osebne podatke moramo obdelovati tudi zato, ker nas k temu zavezuje ustrezna računovodska in davčna zakonodaja.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za računovodske in davčne namene je upravičena z izpolnjevanjem pravnih obveznosti. Te podatke, ki se nanašajo na vas, moramo obdelovati.

• Čas hrambe: Osebne podatke za računovodske in davčne namene obdelujemo v obdobju, ki ga določa ustrezen zakon (npr. za računovodske podatke je to 10 let).

Izvajanje drugih pravnih obvez:

• Namen: Druge pravne obveze, ki jih moramo izpolnjevati, so npr. zakoni za preprečevanje pranja denarja.

• Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za izvajanje pravnih obveznosti je upravičena z izpolnjevanjem pravnih obveznosti. Te podatke, ki se nanašajo na vas, moramo obdelovati.

• Čas hrambe: Računovodske podatke obdelujemo v obdobju, ki ga določa ustrezen zakon.

5. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaši osebni podatki so primarno na voljo našim uslužbencem, ki te podatke potrebujejo, da vam zagotavljajo naše izdelke in storitve. Poleg našim uslužbencem moramo vaše osebne podatke posredovati še poslovnim partnerjem, ki podjetju eyerim omogočajo delovanje in nam pomagajo zagotavljati boljše, natančnejše in bolj personalizirane vsebine, izdelke in storitve. Partnerje, ki jim zaupamo vaše osebne podatke, izbiramo zelo skrbno. Delamo samo s podjetji, ki lahko zagotavljajo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za vaše osebne podatke, da preprečimo nepooblaščen ali nenameren dostop do vaših podatkov ali njihovo zlorabo. Vsi ti partnerji so pooblaščeni za obdelavo vaših podatkov izključno na osnovi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v kateri se morajo zavezati k zaupnosti. Podatki, ki jih posredujemo, se ne smejo uporabljati za druge namene kot za tiste, za katere smo posredovali podatke.


Naslednje kategorije naših partnerjev (prejemnikov) imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov: • partnerji, ki zagotavljajo transport naših izdelkov;
• za dobavljanje naših izdelkov uporabljamo storitve špediterjev;
• partnerji, ki jim zagotovimo podatke za analiziranje obiska našega spletnega mesta, vašega vedenja na spletnem mestu in poslovnih konverzij;
• prizadevamo si, da bi bila vaša izkušnja na našem spletnem mestu čim boljša. Zato sodelujemo s partnerji, ki merijo obiske in analizirajo vaše vedenje na spletnem mestu. Zaradi teh partnerjev pridobimo informacije o tem, kateri deli našega spletnega mesta so nejasni, kje iščete informacije in ali jih najdete, katere ponudbe na spletnem mestu ste kliknili itd. Na podlagi informacij redno izboljšujemo spletno mesto.
• partnerji, ki nam zagotavljajo storitve in zagotavljajo tehnično delovanje določenih storitev, in upravljavci tehnologij, ki jih uporabljamo za naše storitve;
• da bi spletno mesto eyerim pravilno delovalo in vam zagotavljalo storitve, moramo sodelovati z različnimi partnerji, ki nam zagotavljajo storitve, zagotavljajo tehnično delovanje storitev, ali upravljajo tehnologije, ki jih uporabljamo za naše storitve. Navadno so med njimi naslednje kategorije partnerjev:

- ponudniki informacijskih in komunikacijskih storitev ter gostovanja, vključno s pomnilniškimi kapacitetami v oblaku;
- ponudniki varnosti in integritete naših storitev in spletnih mest;
- ponudniki analitičnih storitev;
- ponudniki računovodskega in davčnega svetovanja;
- ponudniki podpornih služb za pomoč strankam;
- ponudniki plačilnih storitev (ponudniki plačilnih kartic);
- upravljavci družabnih omrežij;
- ponudniki pravnih storitev in odvetniki;
- partnerji, ki z nami sodelujejo pri programih lojalnosti, med organizacijo konferenc, seminarjev in drugih dogodkov.

• naši partnerji za neposredno trženje in partnerji ter ponudniki tehničnih storitev, zaradi katerih vam lahko prikažemo personalizirano vsebino in oglaševanje;
• da bi vam lahko predstavili in promovirali naše storitve, uporabljamo trženjske agencije, ki nam posredujejo določene podatke, ki jih potrebujemo za natančno usmerjanje naših oglasov;
• da bi vam pri obisku spletnega mesta zagotovili kar najboljšo izkušnjo, vam podali relevantne informacije, priporočili storitve ali poslali opozorila za naročila, ki ste jih pustili v košarici. Te storitve temeljijo na vaših prejšnjih nakupih, na elementih, ki jih kliknete na našem spletnem mestu, in informacijah, ki ste nam jih podali.
• da bi zagotovili, da bodo naši oglasi prikazani relevantni publiki, vaše osebne podatke, vključno z e-poštnim naslovom, delimo s ponudniki tehničnih storitev, ki nam pomagajo, da vam prikažemo personalizirane vsebine in oglaševanje.
• državni organi;
• osebne podatke dajemo na razpolago tudi represivnim organom, če to zahteva zakon ali če je to potrebno za preprečevanje, zaznavanje in pregon kriminala in prevar ali če smo k temu drugače pravno obvezani;
• to lahko vključuje represivne organe (policija, tožilstvo in sodišča) ali davčne urade;
• prenos osebnih podatkov tem prejemnikom ni reden, temveč se dogaja samo občasno, še zlasti če to zahteva zakon.

6. Ali se osebni podatki prenašajo izven EU?

Če osebne podatke o naših strankah za obdelavo prenašamo v tretjo državo (izven Evropskega gospodarskega območja, kar vključuje države izven EU – Islandija, Lihtenštajn in Norveška) ali mednarodnim organizacijam, to storimo samo v primeru, da ima tretja država ali mednarodna organizacija ustrezno stopnjo zaščite, ali če prejemnik osebnih podatkov zagotovi ustrezna varovala za njihovo zaščito, če obstajajo izvršljive pravice oseb, na katere se nanašajo podatki, in učinkovita pravna zaščita oseb, na katere se nanašajo podatki, v ciljnih državah.
Evropska komisija je do zdaj priznala ustrezno raven zaščite v naslednjih državah: Andora, Argentina, Kanada (trgovinske organizacije), Ferski otoki, Guernsey, Izrael, Man, Jersey, Nova Zelandija, Švica, Urugvaj in ZDA (omejeno na ogrodje Privacy Shield).

7. Kako se osebni podatki obdelujejo?

Osebni podatki se obdelujejo ročno in avtomatizirano. Za vse dejavnosti obdelave vzdržujemo ustrezno evidenco skladno z veljavnimi zakoni.

8. Kakšne so pravice oseb, na katere se nanašajo podatki?

Če izvajate svoje pravice, se obrnite na nas prek kontaktnih informacij, ki so navedene v uvodu tega pravilnika. Pridržujemo si pravico, da ustrezno preverimo identiteto prosilca glede teh pravic. Če se zahteve ponavljajo in so očitno nerazumne ali neprimerne, vam lahko zaračunamo smiseln znesek ali zavrnemo zahtevo.
• Pravica do dostopa do osebnih podatkov
Če želite vedeti, ali obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico od nas pridobiti informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo in če se, ali imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov. V primeru ponavljajočih zahtev smo upravičeni da glede na administrativne stroške zaračunamo smiseln zneske za izvod osebnih podatkov.
• Pravica do popravka nenatančnih in dopolnjevanje nepopolnih osebnih podatkov
Če menite, da obdelujemo nenatančne ali neresnične podatke o vas, imate pravico, da zahtevate popravek. Prav tako imate pravico, da dopolnite manjkajoče podatke. Popravek ali posodobitev bomo izvedli čim prej glede na tehnične zmožnosti.
• Pravica do izbrisa podatkov
Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene, za katere smo jih zbrali ali drugače obdelali, ali če ugotovite, da so bili obdelani nezakonito, imate pravico do zahteve, da jih izbrišemo.
• Pravica do omejevanja obdelave osebnih podatkov
Če ne želite celotnega izbrisa, temveč samo začasno omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas za omejitev obdelovanja vaših osebnih podatkov.
• Pravica do prenosljivosti podatkov
Če želite, da predamo vaše osebne podatke tretjim osebam, lahko izvršite pravico do prenosljivosti podatkov. Če bi izvajanje vaše pravice lahko vplivalo na pravice ali svoboščine tretjih oseb, te zahteve ne bomo mogli izvršiti.
• Pravica do ugovora
Kadar koli imate pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene izvajanja storitve, ki je v javnem interesu, ali izvajanju nalog državnih organov, ali za namen zaščite naših legitimnih interesov. Če ne dokažemo, da obstaja legitimen razlog za obdelavo, ki pretehta vaše interese ali pravice in svoboščine, bomo takoj zaključili obdelavo na podlagi vašega zahtevka.
• Pravica do umika soglasja
Če podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da ga kadar koli umaknete.
• Pravica do obveščanja o avtomatiziranem odločanju, vključno s profiliranjem
Niste predmet odločitev, ki bi temeljile samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki bi imela pravne posledice za vas ali bi lahko kako drugače pomembno vplivala na vas.
• Pravica do vložitve pritožbe pri uradu informacijskega pooblaščenca
Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec Republike Slovaške, na naslovu Hraničná 12 820 07, Bratislava 27, Slovaška, telefon: +421/2/3231 3220, e-pošta: [email protected], spletno mesto: www.dataprotection.gov.sk.

9. Kako se obdelujejo piškotki?

Piškotke uporablja večina spletnih mest in strežnikov za zagotavljanje široke palete osnovnih internetnih storitev. Pri spletnem nakupovanju spletne trgovine uporabljajo piškotke za shranjevanje izdelkov, ki ste jih prej dodali v košarico. Piškotki poleg tega spletnemu mestu omogočajo, da shrani vaše nastavitve (kot sta jezik ali prijavne informacije) in jih uporabi med naslednjim obiskom. S piškotki lahko zbiramo tudi statistiko o aktivnosti uporabnika, kot je število edinstvenih obiskovalcev spletnega mesta na mesec, ki so zelo uporabni za upravljavca, saj zagotavljajo boljšo in uporabniku prijaznejšo storitev.
Piškoti se glede na veljavnost delijo na:
• sejne piškotke, ki ostanejo shranjeni v brskalniku, dokler ga ne zaprete,
• trajne piškotke, ki v brskalniku ostanejo dlje časa, dokler jim ne poteče življenjska doba ali jih ročno izbrišete (čas shranjevanja piškotkov v brskalniku je odvisna od nastavitev brskalnika in piškotkov).
Glede na funkcijo:
• ključne, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta;
• preferenčne, ki spletnemu mestu omogočajo, da si zapomni informacije, zaradi katerih se spremeni vedenje in videz spletnega mesta (npr. privzeti jezik ali regija); ti piškotki niso nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, vendar izboljšajo funkcionalnost in praktičnost uporabe;
• analitične, ki nam pomagajo analizirati vašo izkušnjo na našem spletnem mestu (t.i. uporabniška izkušnja) in na podlagi katerih razumemo vašo uporabo spletnega mesta,
• za vnovično trženje, ki jih uporabljamo za pravilno usmerjanje in personalizacijo vsebin in oglasov,
• konverzijske, ki analizirajo delovanje posameznih prodajnih kanalov;
• sledilne, ki pomagajo meriti delovanje prodajnih kanalov v povezavi s konverzijami.
Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb, ki sledijo več spletnih mest, da vam zagotovijo personalizirane vsebine in oglaševanje na spletnih mestih tretjih oseb in drugih prodajnih kanalih.
S konverzisjkimi piškotki na spletnem mestu merimo število naročil, ki so bila poslana po tem, ko je stranka prišla na naše spletno mesto s klikom na oglas na spletnem mestu oglaševalca ali s povezavo prek povezave na spletnem mestu partnerja. Tako izvajamo analizo delovanja posameznih prodajnih kanalov na podlagi finančnih izjav med nami in našimi oglaševalskimi partnerji. S konverzijskimi piškotki vas ni mogoče identificirati, tako da ne predstavljajo osebnih podatkov. Naši oglaševalski partnerji bodo prejeli samo informacije o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili oglas ali pri nas izvedli naročilo.

10. Kje lahko izvem več o obdelavi osebnih podatkov in zasebnosti na internetu?

Nastavitve brskalnikov in piškotkov:
Nastavitve brskalnika lahko spremenite tako, da odstrani piškotke ali preprečuje njihovo shranjevanje v vašem računalniku ali mobilni napravi brez izrecnega soglasja. Za informacije o nastavitvah piškotkov glejte ustrezno poglavje pomoči brskalnika. Za najpogosteje uporabljene spletne brskalnike lahko pomoč najdete tu:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
Obiščete lahko tudi spletna mesta http://www.youronlinechoices.com/ (v angleščini), www.allaboutcookies.org (v angleščini) ali www.aboutads.info/choices (v angleščini), kjer lahko izveste več o možnostih zavračanja določenih usmerjenih oglaševalskih dejavnosti, ki jih ponujajo nekatere tretje osebe, s katerimi sodelujemo. Obiskati boste morali spletna mesta posameznih brskalnikov in naprav, na katerih želite označiti nestrinjanje s piškotki. Ker orodja za nestrinjanje lahko temeljijo na piškotkih, boste morali morda znova obiskati ta spletna mesta in ponastaviti nastavitve, če izbrišete piškotke.
O piškotkih lahko več preberete na Wikipediji: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (angleščina).

11. Ali obdelujete podatke o otrocih?

Naše spletno mesto ni namenjeno za otroke, mlajše od 16 let. Zato namerno ne zbiramo njihovih osebnih podatkov. Če ugotovimo, da smo nenamerno pridobili osebne podatke otroka, mlajšega od 16 let, bomo storili vse, da te podatke čim prej izbrišemo, razen če smo zakonsko obvezani, da jih obdržimo.

12. Zaključek

Zakonski predpisi in naše poslovne strategije in s tem povezani načini obdelave osebnih podatkov se lahko spreminjajo. Če bomo posodabljali ta pravilnik, bomo spremembe objavili na spletnem mestu in vas o njih obvestili. Če pride do večje spremembe pravilnika ali če to od nas zahteva zakon, vas bomo obvestili vnaprej. Prosimo, da natančno preberete ta pravilnik in ga občasno znova pregledate, če komunicirate z nami ali uporabljate naše spletno mesto.