1. UVODNE DOLOČBE

  1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju tudi GTC) družbe eyerim s.r.o. s sedežem na Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovaška, matična številka: 47 970 006 (prodajalec) določajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki izhajajo iz ali na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene na podlagi slovaškega Zakona št. 102/2014 zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in o spremembi ter dopolnitvi določenih Zakonov, med prodajalcem in potrošnikom z obrazcem elektronskega naročila prodajalca (v nadaljevanju pogodba); ti pogoji predstavljajo sestavni del pogodbe. Prodajalec svojo spletno trgovino upravlja na spletnem mestu, ki se nahaja na naslovu www.eyerim.si (v nadaljevanju spletno mesto).

  2. Splošni pogoji ne veljajo v primerih, kadar je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svojega poslovanja ali poklica.

  3. Določbe teh splošnih pogojev so sestavni del pogodbe. Pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v slovaškem jeziku. Pogodbo je mogoče skleniti v slovaškem jeziku. Pogodba, ki vključuje te splošne pogoje, šteje kot pisna pogodba.

 2. REGISTRACIJA

  1. Potrošnik lahko na spletni strani prodajalca blago kupi kot registrirani ali neregistrirani uporabnik. Prednost registracije je, da potrošniku ob vsakem naročilu ni treba vnašati svojih osebnih podatkov in naslova za dostavo, poleg tega pa prejme neomejen dostop do svoje zgodovine naročil, zaradi predhodno vnesenih podatkov pa preprosteje in hitreje izvede plačilo.

  2. Registrirajo se lahko fizične osebe, starejše od 16 let.

  3. Potrošnik se lahko registrira z obrazcem za registracijo, ki je na voljo na spletnem mestu (v nadaljevanju obrazec za registracijo). Potrošnik mora v obrazec za registracijo vnesti vse podatke, ki so v njem navedeni, in sicer: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo naročenega blaga, in ustvariti geslo. Podatki, ki jih potrošnik vnese v obrazec za registracijo, morajo biti resnični in aktualni. Če se potrošnikovi podatki spremenijo, jih bo lahko kadarkoli spremenil na www.eyerim.si/custom/account/edit.

  4. Dostop do računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom; potrošnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo ohranil zaupna in da bo preprečil uporabo in zlorabo s strani tretjih oseb.

  5. Prodajalec lahko preveri katere koli oziroma vse podatke, ki jih je potrošnik vnesel v obrazec za registracijo. Če prodajalec odkrije, da podatki, ki jih je potrošnik vnesel v obrazec za registracijo, niso aktualni, ne obstajajo ali so zavajajoči ali da potrošnik računa ne uporablja več kot 24 mesecev oziroma krši svoje obveznosti ali naše pravice, ki izhajajo iz Pogodbe, si prodajalec pridržuje pravico do deaktivacije uporabniškega računa potrošnika.

 3. NAROČILO BLAGA, NA KATEREGA SE NANAŠA POGODBA

  1. Potrošnik bo po izbiri blaga na spletnem mestu in potrditvi izbire s klikom na gumb Dodaj v košarico preusmerjen na naročilnico (v nadaljevanju naročilnica). Potrošnik mora v naročilnico vnesti vse podatke (ali v njej izbrati ustrezne možnosti): ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov za dostavo naročenega blaga, podatke o načinu plačila in načinu dostave blaga ter morebitno kodo za popust ali kupon. Če je potrošnik registrirana stranka, se mora prijaviti.

  2. Po izbiri načina plačila bo potrošnik preusmerjen na stran s povzetkom vseh podatkov iz potrošnikovega naročila. Prodajalec zahteva, da potrošnik preveri in po potrebi popravi vse nepravilne podatke v naročilu, tako da klikne na gumb Uredi. Če so vsi podatki, ki jih je vnesel potrošnik, pravilni, nam naročilo odda s klikom na gumb Naroči z obveznostjo plačila.

  3. Po prejemu naročila bo prodajalec poslal potrditev naročila na e-poštni naslov, ki ga je navedel potrošnik. Prodajalčeva potrditev prejema naročila ne pomeni sklenitve pogodbe. Prodajalec bo, ko prejme potrditev naročila, preveril razpoložljivost blaga; pogodba je sklenjena le ob zavezujočem sprejemu ponudbe za sklenitev pogodbe s strani prodajalca v obliki e-poštne potrditve tega, da je blago pripravljeno na prevzem ali da je bilo poslano v dostavo (kot je ustrezno).

  4. Vse stroške, ki jih ima potrošnik pri uporabi sredstev oddaljene komunikacije (na primer telefon ali internet), krije potrošnik; ti stroški morajo biti v običajnih zneskih, odvisno od tarife telekomunikacijskih storitev, ki jih potrošnik uporablja.

  5. Prodajalec mora naročilo in pogodbo arhivirati za vsaj 2 leti, v vsakem primeru pa to obdobje ne sme biti daljše od obdobja, ki ga za uspešen zaključek naročila predvideva veljavna zakonodaja. Naročilo in pogodba ne bosta nikoli na voljo nobeni neudeleženi tretji osebi (razen v potrebnem obsegu prodajalčevim zaposlenim in podizvajalcem ali če bi moral prodajalec te dokumente razkriti v skladu z veljavno zakonodajo). Po potrebi bomo pogodbo naročniku poslali na njegovo zahtevo.

  6. Potrošnik sme kupiti le toliko blaga, kot je ustrezno za običajne potrebe. Blago, kupljeno na spletnem mestu prodajalca, ni namenjeno nadaljnji prodaji. Če potrošnik naroči ali kupi količino blaga, ki presega običajne potrebe, ali če prodajalec na podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, da bo naročeno blago uporabljeno za nadaljnjo prodajo, ima prodajalec pravico do preklica potrošnikovega naročila ali, če je pogodba že sklenjena, pravico odstopiti od pogodbe. Če prodajalec odstopi od pogodbe, si potrošnik in prodajalec medsebojno vrneta vsa izvedena plačila/pošiljke.

 4. CENA BLAGA IN POPUSTI

  1. Nabavna cena blaga, navedena na spletnem mestu, je končna cena, tj. cena blaga vključno z DDV in drugimi morebitnimi davki in pristojbinami; ta cena ne vključuje stroškov pošiljanja, stroške gotovinskega plačila po povzetju, stroškov upravljavca plačilne storitve in drugih pristojbin, o katerih je bil potrošnik izrecno obveščen ob izvedbi naročila (v vsakem primeru pa pred odpošiljanjem naročila).

  2. S tem, ko odda naročilo, potrošnik potrjuje, da je s seznanjen s tem, da je dostava blaga pogojena s plačilom nabavne cene oziroma drugih pristojbin, o končnem znesku pa bo potrošnik obveščen, preden odda naročilo.

  3. Potrošnik s pristankom na ta dokument potrjuje, da je seznanjen, da ima prodajalec v primeru očitno napačne cene blaga na spletnem mestu pravico odstopiti od pogodbe, kljub temu, da je potrošnik prejel e-poštno sporočilo s potrditvijo, da je naročilo pripravljeno za prevzem oziroma da je bilo blago že odposlano (kot je ustrezno). Prodajalec bo v takšnem primeru potrošnika o takšnem položaju takoj obvestil potrošnika. Primer očitno napačne cene blaga: (i) cena blaga je očitno napačna (ne ustreza nakupni ceni), (ii) cena blaga manjka ali vsebuje dodatno številko ali pa je decimalna vejica na napačnem mestu, ali (iii) popust na blago presega 50 %, blago pa na spletnem mestu ni označeno s simbolom trženjske akcije ali posebne ponudbe. Prodajalec zahteva, da ga potrošnik takoj obvesti o kakršnem koli dvomu glede cene, tako da lahko ta potrdi, ali je cena pravilna. Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da odstopi od pogodbe iz lastnih razlogov v skladu s temi splošnimi pogoji.

  4. Vse posebne ponudbe in popusti na prodajalčevo blago so veljavni, razen če je za določeni izdelek navedeno drugače. Morebitni popusti na ceno blaga se ne seštevajo (tj. za isti izdelek in/ali naročilo ni mogoče uporabiti dva ali več popustov). Pri posebnih ponudbah ali popustih lahko veljajo dodatni pogoji (npr. čas veljavnosti), pri čemer lahko o teh potrošnika obvestimo ločeno – v sklopu trženjske komunikacije o posebni ponudbi ali popustu, dodatni pogoji pa predstavljajo sestavni del teh splošnih pogojev; v primeru navzkrižja med temi in dodatnimi pogoji, imajo prednost posebni pogoji, določeni v okviru posebne ponudbe ali popusta. Da se izognemo dvomu – če potrošnik odstopi od pogodbe ali vrne blago, ki ga je kupil po ceni v okviru posebne ponudbe, s popustom ali je pri nakupu uporabil kupon, te posebne ponudbe, popusta ali kupona ne more uporabiti za nakup katerega koli drugega blaga, če prodajalec te posebne ponudbe več ne omogoča oziroma sta popusta ali kupon potekla.

  5. Dodatna določila in pogoji veljajo za dogodek Black Friday, ki so navedeni v določilih in pogojih za Black Friday.

 5. PLAČILNI POGOJI

  1. Potrošnik lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z izbranim načinom plačila ali dostave, po svoji izbiri plača na enega od naslednjih načinov:
   (a) brezgotovinsko plačilo s kartico (prek spletnega vmesnika banke);
   (b) gotovinsko ob prevzemu blaga na lokaciji, ki jo sam izbere;

  2. Nakup zapade v plačilo: (a) ko potrošnik odda naročilo, če je za način plačila kupnine izbral brezgotovinsko plačilo v skladu s točkama 5.1(a) in 5.1(c), potrošnikova obveznost plačila kupnine pa bo izpolnjena v trenutku nakazila kupnine na račun prodajalca; (b) ob prejemu blaga, če je izbral gotovinsko plačilo kupnine v skladu s točko 5.1(b).

  3. Račun za blago bo izdan šele potem, ko potrošnik plača kupnino za blago, dostavili pa mu ga bomo: (a) v papirni obliki skupaj z blagom, če je potrošnik kot način plačila kupnine izbral brezgotovinsko plačilo po točki 5.1(a) in 5.1(c); (b) v elektronski pošti v 48 urah po dobavi blaga, če je potrošnik izbral gotovinsko plačilo kupnine po točki 5.1(b).

  4. Da se izognemo dvomu – strošek storitve gotovinskega plačila ob povzetju ni vključen v ceno blaga in bo zaračunan v znesku, o katerem je bil potrošnik obveščen po izbiri možnosti gotovinsko plačilo po povzetju pri izpolnjevanju naročilnice. Cena storitve gotovinsko plačilo po povzetju pomeni ceno za uporabo načina plačila in ne poštnina ali cena za embalažo.

  5. Da se izognemo dvomu – prodajalec ne izdaja računov brez DDV.

 6. POGOJI DOSTAVE BLAGA

  1. Prodajalec blago potrošniku dostavi prek družbe, navedene v naročilnici (v nadaljevanju dostavljavec). Za dostavo veljajo pogoji dostavljavca.

  2. Prodajalec mora na spletnem mestu za vsak izdelek navesti neobvezujoči predvideni rok dostave (kot je navedeno na spletnem mestu); prodajalec bo kljub temu po svojih najboljših močeh poskušal blago dostaviti v tem roku. Ne glede na predhodni stavek bo prodajalec potrošniku blago dostavil najkasneje v 40 delovnih dneh. Čas dostave blaga začne teči naslednji dan od dne, ko je potrošnik prejel potrdilo naročila, vendar ne prej, ko je prodajalec na svoj račun prejel kupnino v skladu z določbami iz točk 5.1(a) ali 5.1(c). Pri izpolnjevanju potrošnikovega naročila lahko pride do okoliščin, ki vplivajo na rok dobave blaga, ki ga je naročil potrošnik. Prodajalec mora potrošnika takoj obvestiti o vsaki spremembi časa dostave; to ne vpliva na pravico potrošnika, da odpove pogodbo v skladu s temi splošnimi pogoji.

  3. Potrošnik mora pošiljko blaga prevzeti na naslovu za dostavo, ki ga je sam navedel v naročilu, ob času, o katerem se sporazumeta potrošnik in dostavljavec in po pogojih dostavljavca.

  4. Prodajalec si pridržuje pravico, da potrošniku ne bo večkrat pošiljal blaga, ki ga ta ni prevzel (razen v skladu z določili točke 6.5) ali če ga ni prevzel iz kakršnega koli razloga, čeprav je prodajalec ravnal v skladu z določbami točke 6.3 zgoraj. Če potrošnik kljub večkratnim poskusom dostave blaga ne prevzame, lahko prodajalec od pogodbe odstopi.

  5. Če potrošnik blago prejme v uničeni ali poškodovani embalaži ali pa je pošiljka očitno prelahka, prodajalec zahteva, da potrošnik zavrne dostavo blaga s strani dostavljavca in prodajalca nemudoma obvesti po telefonu na +421 233 059 601 ali po elektronski pošti na [email protected].

 7. ODSTOP OD POGODBE

  1. Potrošnik lahko pogodbo kadarkoli od časa naročila prekliče, tudi brez razloga do izteka 30-dnevnega obdobja, ki začne teči ob prejemu blaga. Za namene te določbe velja, da je potrošnik blago prevzel, če: (i) če potrošnik ali tretja oseba, ki jo je sam pooblastil, prevzame celotno ali del pošiljke blaga; (ii) če prevzame vso dostavljeno blago, ki ga je naročil potrošnik v enem naročilu, dostavljeno pa je bilo ločeno; (iii) če je blago sestavljeno iz več delov ali kosov, po prevzemu zadnjega dela ali kosa.

  2. Pravica do odstopa od pogodbe iz določb točke 7.1 ne velja za blago, izdelano po potrošnikovih posebnih zahtevah, po meri ali posebno označeno za posamezno osebo.

  3. Pravico do odstopa od pogodbe lahko potrošnik pri prodajalcu uveljavlja pisno z dopisom na naslov https://www.eyerim.si/help/contact/ ali po elektronski pošti na [email protected]; potrošnik lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe, ki je na voljo TUKAJ. Pogoj glede roka za odstop od pogodbe je izpolnjen, če potrošnik obvestilo o odstopu od pogodbe prodajalcu pošlje najkasneje na zadnji dan obdobja, opredeljenega v točki 7.1.

  4. Potrošnik mora v 14 dneh od datuma odstopa od pogodbe blago vrniti prodajalcu na ta naslov https://www.eyerim.si/help/contact/ ali ga izročiti prodajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku. Pogoj glede roka iz predhodnega stavka je izpolnjen, če je blago v dostavo predano najkasneje 14. dan. Stroške vračila blaga prodajalcu v celoti krije potrošnik.

   • Potrošnik je sam odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi rokovanja, ki ni potrebno za vzpostavitev lastnosti in funkcionalnosti blaga. Rokovanje iz predhodnega stavka med drugim vključuje vračilo blaga: (i) ki ni v prvotni embalaži, (ii) ki nima zaščitnega ovitka (če je bil ta priložen), (iii) ki nima dodatkov, ki so bili priloženi, (iv) s katerega so bile odstranjene nalepke ali oznake, (v) s katerega so bili odstranjeni zaščitni elementi (npr. nalepke na lečah očal), (vi) ki ne vključuje navodil za uporabo ali drugih priloženih informacij. Prodajalec priporoča, da potrošnik pošiljko, ki jo vrača, zavaruje.

  5. Prodajalec bo potrošniku vrnil plačila, ki jih je od njega prejel v okviru ali na podlagi pogodbe, v 14 dneh od datuma odstopa od pogodbe, vendar ne prej, ko potrošnik blago dostavi prodajalcu oziroma dokaže, da mu ga je poslal prodajalcu, če:
   (a) je potrošnik kupnino plačal brezgotovinsko v skladu s točkama 5.1(a) ali 5.1(c), bo kupnina vrnjena na račun, s katerega je bila poravnana, razen če potrošnik od prodajalca pisno zahteva vračilo kupnine na drug račun; ali
   (b) je potrošnik kupnino za blago poravnal v skladu z točko 5.1(b), bo kupnina vrnjena na račun potrošnika, ki ga sam navede v obvestilu o odstopu od pogodbe oziroma o katerem prodajalca pisno obvesti kasneje.

  6. Od plačila, ki ga mora prodajalec vrniti potrošniku v skladu s točko 7.7, bo prodajalec odbil:
   (a) dodatne stroške dostave blaga, če potrošnik izrecno izbere način dostave blaga, ki se razlikuje od najcenejšega navadnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec (dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jo je izbral potrošnik, in stroški najcenejšega navadnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec);
   (b) znesek, ki ustreza znižanju vrednosti blaga v skladu s točko 7.6.

  7. Če potrošnik na podlagi teh splošnih pogojev in zakonodaje pravilno odpove pogodbo, bodo nične tudi vse morebitne dodatne pogodbe, povezane z njo.

  8. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbo kadarkoli pred dostavo prekliče, če pride do okoliščin zunaj njegovega nadzora, ki onemogočajo dostavo naročenega blaga potrošniku pod pogoji, navedenimi v naročilu in/ali v teh splošnih pogojih. Prodajalec bo potrošnika o teh okoliščinah takoj obvestil po elektronski pošti ali po telefonu na naslov elektronske pošte oziroma telefonsko številko, ki jo je ta navedel v naročilnici. Prodajalec bo potrošniku v 14 dneh po odstopu od pogodbe povrnil vsa plačila, ki jih je od njega prejel v okviru oziroma na podlagi pogodbe.

 8. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ZAHTEVKI

  1. Za vse blago, kupljeno na spletnem mestu, velja 24-mesečna garancija, ki jo prodajalec zagotavlja potrošniku in ki začne teči na dan, ko je potrošnik prevzel blago.

  2. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem potrošnik zaradi garancijskega popravila ne more uporabljati blaga.

  3. Garancija ne pokriva nikakršnih napak na blagu:
   (a) zaradi mehanskih poškodb, ki jih potrošnik povzroči sam;
   (b) zaradi uporabe blaga v pogojih, v katerih vlaga, kemični in mehanski vplivi ne ustrezajo naravnemu okolju;
   (c) zaradi vsakršnega neobičajnega ravnanja ali malomarnosti pri vzdrževanju blaga;
   (d) zaradi škode, ki jo blagu povzroči čezmerna obremenitev ali uporaba v nasprotju z izdelovalčevimi pogoji za uporabo blaga, splošnimi načeli ali tehničnimi standardi;
   (e) zaradi škode, ki jo blagu povzročijo neizogibni in/ali nepredvidljivi dogodki;
   (f) zaradi škode, ki jo blagu povzroči uničenje ali poslabšanje stanja zaradi nezgode;
   (g) zaradi nestrokovnega posega, škode med prevozom, poškodb zaradi vode, požara ali druge višje sile;
   (h) zaradi prirejanja blaga s strani kogar koli drugega, razen prodajalca oziroma njegove pooblaščene osebe.

  4. Da se izognemo dvomu – garancija ne krije običajne obrabe blaga (ali njegovih delov), ki jo povzroči njegova uporaba.

  5. Potrošnik lahko garancijski zahtevek za blago vloži tukaj: https://www.eyerim.si/help/contact/.

  6. Potrošnik mora skupaj z garancijskim zahtevkom za blago prodajalcu predložiti tudi:
   (a) blago, na katero se nanaša garancijski zahtevek, z vsemi dodatki, ki jih potrošnik prejel skupaj z blagom;
   (b) račun za blago;
   (c) dopis z garancijskim zahtevkom, predloga katerega je na voljo TUKAJ in ki mora vsebovati:

   • (i) ime, priimek, naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte potrošnika;
    (ii) številko računa, številko naročila in datum dostave blaga potrošniku;
    (iii) oznako blaga, na katerega se nanaša garancijski zahtevek (na primer serijsko številko);
    (iv) opis napake na blagu iz garancijskega zahtevka;
    (v) želeni način obravnave garancijskega zahtevka iz točke 8.10;
    (vi) lastoročni podpis potrošnika.


7. Če je potrošnik prvič kupil korekcijska očala z lečami eyerim vision (s kakršno koli izboljšavo), jih lahko vrne v 30 dneh po dostavi in dobi povrnjeno celotno kupnino. Ta politika vračila velja le za en par očal iz celotnega naročila (v primeru več nakupov bo celoten znesek povrnjen za najcenejši model), opravljenega prek spleta (tj. ne v fizični trgovini eyerim).
Če se potrošnik odloči vrniti korekcijska očala, ki vsebujejo leče Essilor premium, izdelane po individualnem receptu, gre za posebno blago, prodajalec pa bo povrnil le znesek za korekcijski okvir

8. Da se izognemo dvomu – če je potrošnik pri prodajalcu naročil blago (na primer okvir za očala), potrošnik pa je temu dodal drugo blago, ki ga ni kupil pri prodajalcu (na primer leče za očala), mora potrošnik blago ločiti in prodajalcu dostaviti samo blago, na katerega se nanaša garancijski zahtevek, brez blaga, ki ga je kupil pri tretji osebi. Na dan dostave blaga, na katerega se nanaša garancijski zahtevek, skupaj z dokumenti in informacijami iz točke 8.5, začne teči prodajalčev rok za obravnavo potrošnikovega garancijskega zahtevka.

9. Če potrošnik naroči več kosov blaga, ki jih prejme v eni pošiljki, garancijski zahtevek za en kos blaga potrošniku ne dodeljuje pravice do zahtevkov za napake na drugem blagu, na katerem napak ni.

10. Garancijski zahtevek bomo obravnavali samo glede napak, ki jih je potrošnik navedel v dopisu z garancijskim zahtevkom.

11. Prodajalec bo garancijski zahtevek obravnaval takoj, v bolj zapletenih primerih pa v roku 3 delovnih dni od datuma vložitve garancijskega zahtevka v skladu s točko 8.7, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena blaga, pa v roku 30 dni od datuma vložitve garancijskega zahtevka. Ko to obdobje za obravnavo garancijskega zahtevka poteče, sme potrošnik odstopiti od pogodbe.

12. Prodajalec bo na podlagi tiste od naslednjih pravic, ki jo je potrošnik izbral, določil način obravnave potrošnikovega garancijskega zahtevka:
(a) če je napako mogoče odpraviti:
(b) če napake ni mogoče odpraviti in ta preprečuje pravilno uporabo izdelka brez pomanjkljivosti ali če jo je mogoče odpraviti, vendar blaga zaradi napake ni mogoče uporabljati, ker se napaka ponovi ali pa ima blago več napak:
(c) Če napak na blagu ni mogoče odpraviti, je potrošnik upravičen do smiselnega popusta na kupnino za blago.

 • (i) prodajalec bo napako odpravil brez nepotrebnega odlašanja, pravočasno in in pravilno;
  (ii) prodajalec bo na zahtevo potrošnika zamenjal okvarjeno blago ali njegov sestavni del, če se napaka nanaša le na tak sestavni del, če prodajalec s tem ne bo imel nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake; ali
  (iii) prodajalec bo okvarjeno blago ali njegov sestavni del, če se napaka nanaša le na tak sestavni del, po lastni presoji zamenjal, če to potrošniku ne bo povzročilo večjih težav;

 • (i) prodajalec bo blago zamenjal; ali
  (ii) potrošnik lahko od pogodbe odstopi.

13. Da se izognemo dvomu – v primeru zamenjave blaga začne garancijsko obdobje teči z datumom prevzema novega blaga.

14. Če potrošnik vloži garancijski zahtevek za blago:
(a) v prvih 12 mesecih nakupa, lahko prodajalec tega le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene prodajalec od potrošnika ne bo zahteval plačila stroškov priprave strokovne ocene ali drugih stroškov, povezanih z njo. Prodajalec bo potrošniku predložil izvod strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev garancijskega zahtevka v 14 dneh od datuma njegove razrešitve;
(b) če prodajalec garancijski zahtevek zavrne po več kot 12 mesecih od datuma nakupa, bo v dokumentu odločitve o garancijskem zahtevku navedel, komu lahko potrošnik izdelek pošlje v strokovno oceno. Če potrošnik izdelek pošlje v strokovno oceno zadevni imenovani osebi, bo prodajalec nosil stroške strokovne ocene in z njo povezane stroške, ne glede na izid strokovne ocene. Če potrošnik s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko znova vloži garancijski zahtevek; garancijska doba med čakanjem na strokovno oceno ne bo tekla. Prodajalec bo potrošniku v 14 dneh po datumu vložitve garancijskega zahtevka povrnil vse stroške, ki jih je ta imel s strokovno oceno, in vse smiselne s tem povezane stroške. Ponovno vloženega garancijskega zahtevka ni mogoče zavrniti.

15. Prodajalec s tem dokumentom potrošnika pravilno obvešča o njegovih pravicah iz člena 622 (točka 8.10(a) zgoraj), člena 623 (točki 8.10(b), 8.10(c) zgoraj) Zakona št. 40/1964 zb. slovaškega Zakona o pravdnem postopku. Potrošnik s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je imel možnost prebrati pogoje, ki urejajo garancijske zahtevke za blago.

16. Prodajalec bo potrošnika obvestil o tem, kako je odločil glede njegovega garancijskega zahtevka, po e-pošti, telefonu in/ali pisno, hkrati pa bo potrošniku v 30 dneh od vložitve garancijskega zahtevka izdal pisni dokument.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Prodajalec bo osebne podatke potrošnika obdeloval v skladu s pogoji, določenimi v Pravilniku o obdelavi osebnih podatkov, ki je na voljo TUKAJ. Potrošnik s potrditvijo tega dokumenta potrjuje in pristaja tudi na te pogoje za obdelavo osebnih podatkov.

 2. INFORMATIVNE SLIKE IN NAVIDEZNO OGLEDALO

  1. Potrošnik s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen s tem, da so slike in fotografije blaga na spletnem mestu le informativne in da se blago lahko v resnici razlikuje od informativnih slik; razlika je najpogosteje v barvi blaga.

  2. Prodajalec potrošniku na spletnem mestu ponuja možnost, da informativne slike blaga pomeri na svoji fotografiji v navideznem ogledalu Magic Mirror. Potrošnik potrjuje, da je seznanjen s tem, da so slike blaga v navideznem ogledalu Magic Mirror le informativne in ne odražajo nujno resničnosti.

 3. REŠEVANJE SPOROV

  1. Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec razrešil svoj garancijski zahtevek ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, se lahko nanj obrne z zahtevkom za popravni ukrep. Če prodajalec njegov zahtevek za popravni ukrep zavrne ali če je njegov odgovor negativen oziroma se na zahtevek ne odzove v 30 dneh od časa vložitve, lahko potrošnik vloži vlogo za izvedbo postopka alternativnega reševanja spora v skladu z določbami iz člena 12 slovaškega Zakona št. 391/2015 zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spremembah in dopolnitvah nekaterih Zakonov.

  2. Ustrezni organ za alternativno reševanje potrošniških sporov je slovaški trgovinski inšpektorat oziroma drug ustrezen organ s seznama organov za alternativno reševanje sporov, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (seznam je na voljo tukaj: http://www.mhsr.sk). Potrošnik lahko sam izbere, na katerega od omenjenih organov za alternativno reševanje potrošniških sporov se bo obrnil.

  3. Potrošnik lahko vlogo za alternativno reševanje svojega spora, tako da uporabi spletno platformo za reševanje sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. KONTAKTNI PODATKI

  1. Kontaktni podatki prodajalca:
   (a) Naslov za dostavo: Michalská 389/20, 811 01 Bratislava, Slovaška republika
   (b) E-poštni naslov: [email protected]
   (c) Telefonska številka +421 233 059 601

  2. Kontaktni podatki nadzornega organa:
   Market Inspectorate of the Republic of Slovenia

  3. (a) Naslov za dostavo: Dunajska Cesta 160 1000 Ljubljana
   (b) Telefonska številka: +386 1 280 87 00
   (c) E-poštni naslov: [email protected]

 5. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. Ti splošni pogoji za potrošnika začnejo veljati na dan sklenitve pogodbe.

  2. Prodajalec lahko te splošne pogoje kadarkoli enostransko spremeni. V odnosu med potrošnikom in prodajalcem veljajo splošni pogoji, ki veljajo ob sklenitvi pogodbe.

  3. Če je katera koli določba v teh splošnih pogojih neveljavna ali preneha veljati, namesto nje začne veljati določba, ki je po pomenu najbolj podobna neveljavni določbi. Neveljavnost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb teh splošnih pogojev. V primeru dvoma določbe teh splošnih pogojev štejejo kot veljavne in ne neveljavne.